Spiral soba

Spiral soba

Spiral soba geniş çeşiddə qida məhsullarını bişirmək və ya qril etmək üçün istifadə edilə bilən isti hava sistemidir. Spiral sobadan istifadə edərək məhsul istədiyiniz rəngi, ləzzəti və dadı əldə edir.

Spiral soba, havanın temperaturu, rütubəti və sürətinin qeyri-məhdud sayda birləşməsini idarə edə bilər.

Spiral sobaların gücü saatda 500-dən 3,000 kq-a qədərdir.


  • Minimum buxar və buxar çıxışı.
  • Maksimum yükləmə sıxlığı.
  • Effektiv istilik nəzarəti.
  • Davamlı məhsul keyfiyyəti.
  • Daha yüksək məhsuldarlıq.

Əlaqə